Pit Psychologen Velp

Wie zijn de mensen van PIT?

Drs. Miranda de Kreij Drs. Elise Poppema

Drs. Tim Taapken                       Drs. Karin Ploegh


Miranda de Kreij, GZ-psycholoog en sinds 1997 werkzaam bij PIT.

miranda

“Een warm welkom aan mensen die de moed hebben om de processen van hun leven aan te gaan en trouw te zijn aan zichzelf in contact met de ander”

Mijn hele leven heb ik al belangstelling voor mensen, klein en groot. Naar wat hun drijfveren zijn, hun verlangens, hun onzekerheden en hoe ze met tegenslagen in hun leven omgaan. Ik geloof in jou en vooral ook in jezelf mogen zijn. In mijn visie schuilt er in elk mens een natuurlijke kracht om de vele en soms hoge drempels in het leven te kunnen overwinnen. Met mijn vakmanschap en oprechte betrokkenheid wil ik jou daar graag bij helpen. Zowel je heldere verstand als je intuïtie leer je goed te ontwikkelen en in te zetten bij het hanteren van de problemen waarbij je mijn hulp vraagt.

““Je moet het zelf doen maar niet alleen””

In de basis werk ik met jongeren en volwassenen op eenzelfde manier: vanuit respect voor de eigenheid van elk individu zoeken we naar wat jij nodig hebt om de balans terug te vinden in je leven en je plek binnen het systeem wat je omringt (gezin, relaties, werk of school) in te nemen. We zien elkaar gemiddeld om de twee weken. Het is mijn ervaring dat dit vaak de beste tijd is om de sessies te laten ‘landen’ en het geleerde in praktijk te brengen. Als je je doel bereikt hebt, of je hebt voldoende nieuwe stappen gezet en je kunt alleen verder, zijn we klaar.

Belangrijkste doelgroepen:

  • Pubers met sociaal emotionele problemen als angst, depressieve signalen of weinig zelfvertrouwen
  • Jong volwassenen met blokkades als angst, depressie, rouw of levensfase gerelateerde problematiek (studiekeuze, carrière, relaties)
  • Mannen en vrouwen met een “innerlijke blessure”(bv na verlies, scheiding, ziekte) of met levensfase gerelateerde problematiek (bv. positieverandering binnen gezin, carrièreverandering, sociaal netwerk)
  • Gezinnen(man/vrouw) in echtscheiding (bv vragen m.b.t. ouderschap)
  • Relaties die om verheldering vragen (gebaseerd op de EFT)

  • Zie verder onder “Werkwijze”

Elise Poppema, GZ-psycholoog en sinds 2001 werkzaam bij PIT.

elise

Ik ben gespecialiseerd in diverse vormen van hulpverlening aan peuters, kleuters en basisschoolkinderen en hun ouders. Ik kan steeds weer geboeid raken door de kracht, wijsheid en het levensplezier van (jonge) kinderen, en vind het een uitdaging om kinderen te laten ontdekken hoe zij zelf grip op hun problemen kunnen krijgen. Samen met ouders verken ik hoe het kind kan worden geholpen, hoe zij beter kunnen inspelen op de behoeften van hun kind en hoe het contact kan worden verbeterd.

De nadruk in de hulpverlening ligt op korte, oplossingsgerichte interventies waardoor kind en ouders zelf weer verder kunnen. Ik werk zowel met het individuele kind, waarbij ouderbegeleiding wordt gegeven, als ook met meer systeemgerichte hulp aan ouders en kind. Kinderen en ouders ervaren de hulp als zinvol en prettig!
Tim Taapken, Psycholoog NIP en sinds 2016 werkzaam bij PIT.

tim

Iedereen heeft het recht gelukkig op te groeien. Soms doet zich echter een situatie voor waardoor de ontwikkeling even stagneert. Goede en professionele begeleiding kan dan essentieel zijn om een kind of jongere terug in zijn kracht te zetten.

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar. Samen gaan we op zoek naar wat de oorzaken zijn voor de blokkade en welke mogelijkheden er aangereikt kunnen worden om weer in balans te komen. Ik maak hierbij graag gebruik van een korte oplossingsgerichte hulpverlening, in combinatie met cognitieve gedragstherapie en therapeutisch spel, om zo tot een optimaal effect te komen.


Karin Ploegh, Psycholoog NIP en sinds 2018 werkzaam bij PIT.

karin

Samen op zoek gaan naar hernieuwd vertrouwen in je eigen zijn en kunnen, dat is waar ik voor ga!

Ik werk met jonge kinderen en hun ouders. De manier waarop kinderen met de hobbels in hun leven omgaan is voor ieder kind uniek. Daarom ga ik samen met kind en ouder(s) op zoek naar dat wat er speelt en vooral waar het kind en ouders op dit moment het meest mee geholpen zijn. Erg mooi hoe kinderen dit via spel, creatief bezig zijn of gesprekjes vaak goed kunnen duidelijk maken én oplossen. Ik werk oplossingsgericht en kortdurend waar mogelijk. Doel is dat kind en ouders daarna met meer vertrouwen, zelfkennis en mogelijkheden weer samen verder kunnen.

Ook jongvolwassenen (16 - 26 jaar) kunnen bij mij terecht. Ik heb veel ervaring met deze leeftijdsgroep en blijf geboeid door de identiteitsontwikkeling in deze fase. Ik vind het mooi om samen met de jongere/jongvolwassene op zoek te gaan naar de basis van waaruit een ieder zich veilig en geliefd kan voelen. Hierbij werk ik oplossingsgericht en gebruik in de principes van ACT (voor uitleg zie werkwijze).