Pit Psychologen Velp

Tarieven en vergoedingen Psychologische zorg 2019

Volwassenen

Psychologische zorg (GGZ) voor volwassenen (boven 18 jaar) wordt (deels en soms volledig)vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de soort polis (budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis) de eisen van de zorgverzekeraar en hoeveel van uw wettelijke eigen risico (in 2018: €385,-) nog openstaat. Dit eigen risico geldt voor de hele basiszorg dus óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Voor de exacte vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

In 2017 is onze praktijk contractvrij gaan werken en daarmee hebben we bewust gekozen om geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars omdat we niet achter de voorwaarden/eisen kunnen staan (meer informatie via infobulletin “Contractvrij werken” op www.contractvrijepsycholoog.nl)

Belangrijk te weten: contractvrij maar wel vergoed!
Bij een restitutiepolis wordt veelal 100% vergoed. Op de site www.zorgvoorkwaliteit.nu is een lijst beschikbaar met restitutiepolissen zonder restricties. Heeft u een naturapolis dan ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. De budget polis vergoedt in principe alleen gecontracteerde verzekerde zorg. Neem, in geval van twijfel, contact op met de zorgverzekeraar voordat we van start gaan.

Hoe werkt verzekerde zorg?
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, heeft u een doorverwijzing (met een vermoede diagnose) van de huisarts(specialist) nodig. Deze verwijzing neemt u mee bij de eerste afspraak. Na het intakegesprek wordt vastgesteld of er wel/geen sprake is van een diagnose. Tijdens de intake wordt in overleg bepaald hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn.

Tarieven GBGGZ 2017 2018
Behandeling kort
€  472,65 €  487,26
Behandeling middel
€  805,34 €  830,23
Behandeling intensief €  1.262,82 €  1301,85
Behandeling chronisch €  1165,48 €  1201,50
Onvolledig behandeltraject (alleen het intakegesprek) €  192,92 €  198,88

N.B. Bij vragen kunt u mij bellen op bovenstaand nummer of e-mailen.

Tarieven
PIT psychologen hanteert voor alle volwassenzorg een tarief van € 90,- per uur
(€ 1,50 per minuut) zowel bij verzekerde zorg als bij niet verzekerde zorg. Alle tijd (berekend in minuten) die wordt besteed aan een cliënt, ook administratieve tijd, telt mee.
Bij verzekerde zorg ontvangt u dus 2 nota’s aan het eind van het traject:
   1.   een declaratienota voor de zorgverzekeraar en
   2.   een eind nota met het te betalen bedrag aan PIT psychologen gebaseerd op het          bovengenoemde uurtarief (€ 90,-).
Bij niet verzekerde zorg krijgt u een eind nota die u zelf betaalt en niet kan declareren.

Belangrijk: Er geldt een speciaal tarief voor Relatietherapie van € 75,- per persoon voor anderhalf uur. Deze therapie valt onder de niet verzekerde, dus niet vergoede, zorg.

Afzeggen van afspraken:
Overeengekomen afspraken (consulten) kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch of via e-mail wordt gemeld bij PIT psychologen. Voor afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt een half consult in rekening gebracht. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt: zij kunnen niet aan de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Klachtenprocedure:
Wanneer u niet tevreden bent of vragen heeft over de procedure, de verslaglegging of de advisering, dan raden wij u aan zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met degene die het onderzoek of de behandeling heeft uitgevoerd. U kunt dit het beste doen via een e-mail en daarin bijvoorbeeld aangeven dat u een telefonisch onderhoud op prijs stelt. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid af te wikkelen. Wanneer u desondanks niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u contact opnemen met het NVO Instituut van Orthopedagogen: www.nvo.nl of het NIP; Nederlands Intstituut van Psychologen: www.psynip.nl