Pit Psychologen Velp

Tarieven en vergoeding 2019

Jeugdzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en ook in 2019 blijft dit stelsel gehandhaafd. De gemeente waar het kind woont, regelt de bekostiging van de hulpverlening. Wij hebben contracten voor vergoede hulpverlening afgesloten met de volgende gemeenten: Arnhem, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg en Lingewaard.

Wij bieden in 2019 de volgende mogelijkheden:

Jeugd- en Opvoedhulp: wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen, (milde) klachten bij kind en jongere, of (lichte) stagnaties in de ontwikkeling. Samen met u (en evt. de jongere zelf) wordt bekeken hoelang de behandeling gaat plaatsvinden.

Generalistische Basis GGZ: bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek, waarbij (een vermoeden van) een milde stoornis aanwezig is. Samen met u (en evt. de jongere zelf) wordt bekeken hoelang de behandeling gaat plaatsvinden: Behandeling Kort, Behandeling Middel of Behandeling Intensief.

Om in aanmerking te komen voor een van beide trajecten van vergoede zorg dient u:

 • een verwijzing bij uw huisarts te vragen, of
 • een verwijzing bij het jeugdteam van de betreffende gemeente waar het kind woont te vragen.
 • Zelf betalen:
  De voorwaarden voor vergoeding zijn strenger geworden en de bureaucratie neemt toe. Meer mensen zijn kritisch naar de zorg die zij voor zichzelf wensen en kiezen voor zelf betalen. Voordelen van zelf betalen zijn:

 • er is geen verwijzing nodig van de huisarts
 • er vindt geen uitwisseling plaats van gegevens
 • er zijn geen voorwaarden op de duur of frequentie van de behandeling
 • minder regels, dezelfde kwaliteit, meer privacy
 • Particuliere tarieven bij zelf betalen:

  Intakegesprek en/of Consult 45 minuten. Afhankelijk van uw inkomen is een reductietarief van toepassing
  €  90,-
  Intelligentieonderzoek
  €  650,-
  Telefonisch/mail consult (per 15 minuten) €  22,50

  N.B. Voor indirecte tijd hanteren wij een tarief van € 1,50 per minuut. Hieronder vallen onder andere: telefonisch of mail contact, overleg met derden en verslaglegging en rapportage. Alle tarieven zijn BTW vrij.

  Afzeggen van afspraken:

  Overeengekomen afspraken (consulten) kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch of via e-mail wordt gemeld bij PIT psychologen. Voor afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt een half consult in rekening gebracht. De kosten zijn geheel ten laste van de cliënt: zij kunnen niet aan de gemeente worden gedeclareerd.

  Klachtenprocedure:
  Wanneer u niet tevreden bent of vragen heeft over de procedure, de verslaglegging of de advisering, dan raden wij u aan zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met degene die het onderzoek of de behandeling heeft uitgevoerd. U kunt dit het beste doen via een e-mail en daarin bijvoorbeeld aangeven dat u een onderhoud op prijs stelt. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid af te wikkelen. Wanneer u desondanks niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u contact opnemen met het NVO Instituut van Orthopedagogen: www.nvo.nl of het NIP; Nederlands Intstituut van Psychologen: www.psynip.nl