Pit Psychologen Velp

Aanmelden

U kunt uw aanmelding bij ons doen per telefoon of per mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging van degene die de hulp aan u of uw kind gaat behartigen voor een eerste (intake) gesprek.

Stuur uw email naar algemeen@pitpsychologen.nl en vermeldt hierin het volgende:

  • Naam ouder(s)
  • Naam kind
  • Naam cliënt (indien volwassen)
  • Geboortedatum en leeftijd
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Aanmeldingsreden

Denkt u er aan onze algemene voorwaarden en privacyverklaring te lezen?